Communications Interaction Manager (CIM)

Palvele oikeaa asiakasta, oikeaan aikaan, oikeassa kanavassa ja oikealla viestillä.

Useimmissa yrityksissä ei tiedetä, miten asiakkaat ovat olleet heihin yhteydessä ja missä kaikissa kanavissa. Tietoa hyödyntämällä voitaisiin parantaa asiakaskohtaamisten laatua ja myydä enemmän. Siksi kehitimme CIMin.

Provad CIMin avulla voit luoda asiakkaillesi saumattomia asiakaskokemuksia. CIMin avulla keräät ja hyödynnät asiakkaiden asiointitietoja kaikista kanavista. Näin voit palvella asiakkaitasi paremmin. CIMin tietoja hyödyntämällä voit myös toteuttaa tarkasti kohdennettua markkinointia ja oikea-aikaista myyntiä

1. Tunne asiakkaasi

Kerää tietoa asiakkaiden yhteydenotoista.
Kasvatat asiakasymmärrystäsi.

PROVAD CIM

2. MYY ENEMMÄN

Tiedon avulla palvelet paremmin ja myyt enemmän.
Tarjoat oikeita palveluita oikeille asiakkaille.

Mikä on CIM?

Provad CIM on työkalu, jonka avulla kerää asiakkaiden asiointietoja kaikista kanavista. CIM-sovellus integroituu suoraan asiakaspalvelijan tai myyjän käyttöliittymään. CIM tallentaa uudet yhteystiedot automaattisesti. CIM tukee kaikkia digitaalisia palvelukanavia.

Miksi CIM?

Tunnistat asiakkaasi kaikissa kanavissa. CIMiä voidaan hyödyntää asiakkaan automaattisessa tunnistamisessa eri kanavissa. Tämä parantaa sekä palvelukokemusta että palvelun tehokkuutta.

Saumaton asiakaskokemus. CIMin avulla tiedät kanavasta riippumatta, miten olet aikaisemmin ollut vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Näin tuotat asiakkaalle saumattoman asiakaskokemuksen.

Palvelet paremmin ja myyt enemmän. Voit hyödyntää asiakkaan asiointihistoriaa asiakaspalvelutilanteessa palvellaksesi asiakasta yksilöllisesti. Asiointihistoriaa ja siitä syntyvää asiakastuntemusta voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakaskohtaisina lisämyyntisuosituksina.

Tehostaa asiakaskohtaamisia. Asiakaspalvelu välttää moninkertaisen työn. Kaikki asiakkaan yhteydenotot ja niiden tilanteet nähdään yhdellä silmäyksellä: käsitelty, käsittelemättä ja käsittelyssä. Asiakkaan tunnistaminen säästää aikaa sekä asiakkaalta että asiakaspalvelijalta: enää asiakasnumeroa, henkilötunnusta tai muita yhteystietoja ei tarvitse kysyä erikseen jokaisella yhteydenottokerralla. Lisäksi monikanavaisen asiointihistorian ansiosta asiakaspalvelija tietää asiakkaan aikaisemmista yhteydenotoista, jolloin niitä ei tarvitse kerrata.

 

Saumatonta palvelua

Katkeamaton palveluketju kanavien välillä. Asiakkaan tunnistaminen ja monikanavaisen yhteydenottohistorian hyödyntäminen tuottaa saumattoman asiakaskokemuksen. Asiakastiedot estävät siiloutumista, mikä parantaa palvelun tehokkuutta eri kanavien välillä. CIM tukee digitaalisia asiakaspalvelukanavia:

  • puhelut
  • ulossoittotyöt
  • callbackit
  • sähköpostit
  • chat-viestit
  • some-viestit
  • viestit sähköisistä asiakasportaaleista
  • tekstiviestit
  • faxit
  • ynnä muut digitaaliset kanavat

Estät päällekkäisiä töitä. Saat asiakaspalveluun kustannustehokkuutta yhdistämällä CIMillä asiakkaan kontakti- ja ostohistoriat. CIMistä asiakaspalvelijat näkevät kaikki asiakkaan yhteydenotot sekä niiden tilanteen: onko yhteydenotot käsitelty, käsittelemättä vai käsittelyssä. Näin CIM ehkäisee päällekkäistä työtä eri kanavissa. Asiakkaiden asiointihistorian näkeminen edistää asiakaspalvelijaa usein myös asiakkaan asian ratkaisemisessa.

Ei asioiden kyselyä ja toistelua. CIMin avulla tunnistat asiakkaan eri kanavissa. Näin asiakaspalvelijan ei tarvitse kysyä asiakkaalta esimerkiksi asiakasnumeroa tai henkilöturvatunnusta jokaisella yhteydenottokerralla. Näin palvelutilanteessa voidaan keskittyä itse asiaan. Tämä parantaa sekä palvelukokemusta että palvelun tehokkuutta.

Mittaa ja kehitä. CIM tuo kokonaan uusia mahdollisuuksia monikanavaisen asiointihistorian hyödyntämiseen. CIMin avulla hallitset ja keräät asiointitietoja mistä tahansa asiakkaan kontaktipisteestä. Interaktioita voidaan luokitella esimerkiksi kanavien ja aiheiden perusteella, jolloin saat tarkkaa tietoa toimintasi kehittämiseen.

 

Kannattava investointi

Saat täyden hyödyn irti jo tehdyistä järjestelmähankkeista. CIM yhdistää asiakkaan kontakti- ja ostohistorian yhteen näkymään. Voit hyödyntää nykyisten CRM- ja ERP-järjestelmien tietoja, jolloin saat täyden hyödyn jo tehdyistä CRM- ja ERP-hankkeista.

Estää turhaa työtä, parantaa asiakaskokemusta. CIM poistaa työtä, joka ei hyödytä asiakasta eikä yritystä. Päällekkäiset työt kanavien välillä voidaan välttää tehokkkaasti. Asiakkaan tunnistaminen tekee asiakastietojen jatkuvasta kyselystä tarpeetonta. Näin palvelun laatu paranee ja palvelukokemuksesta tulee saumaton. Parempi palvelu todistetusti parantaa asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta.

Tehosta myyntiä ja markkinointia. CIMin avulla voit kasvattaa asiakasymmärrystäsi, jota hyödyntämällä voit myydä ja markkinoida kohdennetummin. Kasvatat myyntiäsi ja palvelet paremmin.

 

Asiakasta voidaan palvella paremmin

Henkilökohtaisempi asiakaskokemus. Tunnistat asiakkaasi ja voit palvella häntä tilanteeseen sopivalla tavalla hänen asiointihistoriaansa hyödyntämällä. Palvelukokemus on henkilökohtaisempi ja palveluketju ei katkea eri kanavien välillä.

Nopeampaa palvelua, olennaiseen keskittyen. Asiakkaan ei tarvitse kertoa jokaisella kerralla asiakasnumeroaan, henkilötunnustaan tai muita tietojaa, kun hänet tunnistetaan automaattisesti. Näin palvelutilanteessa voidaan keskittyä olennaiseen, mikä parantaa palvelukokemusta.

Autat asiakasta. Asiointihistorian avulla tiedät asiakkaasi tilanteen paremmin. Asiakastietoja ja yhteydenottojen luokittelua hyödyntämällä voit palvella asiakastasi myös myynnillä ja markkinoinnilla, tarjoten asiakkaalle sopivia tuotteita ja palveluita.

 

Markkinoinnin ja myynnin kohdentaminen

Lisäät asiakasymmärrystä. CIMin keräämä monikanavainen asiointihistoria voidaan yhdistää asiakasanalytiikkaan ja asiakkuuden elinkaareen. Voit lisätä asiakasymmärrystä, jota voidaan hyödyntää myynnin ja markkinoinnin kohdentamisessa.

Monikanavaista markkinoinnin automaatiota. Asiakastiedon perusteella kertyneen asiakasymmärryksen perusteella voit toteuttaa oikea-aikaista asiakasviestintää ja markkinoinnin automaatiota. Voit esimerkiksi lähettää oikea-aikaisen tekstiviestin asiakkaallesi, joka on osoittanut kiinnostusta palveluitasi kohtaan aktivoitumalla toisessa kanavassa. Tekstiviestin vastausten perusteella voit puolestaan luoda automaattisia ulossoittokampanjoita, joissa soittotyöt tuodaan suoraan ja oikea-aikaisesti asiakaspalvelijan eteen.

Lisämyyntisuositukset. Voit tarjota asiakkaallesi oikea-aikaisesti palveluita ja tuotteita, joista hän on todennäköisesti kiinnostunut.

 

Turvallinen ja liiketoiminnan tarpeisiin mukautuva hankinta

Kevyt ja muokattava Web-sovellus. Communications Interaction Manager on kevyt Web-sovellus, joka tarjoaa tehokkaat työkalut asiakaspalveluun. CIM on lisäksi täysin muokattavissa vastaamaan asiakaspalveluympäristön vaatimuksia. Sovellus on kaytettävissä itsenäisesti selaimella tai asiakaspalvelijan ICC Manager -käyttöliittymän yhteydessä.

Turvallinen hankinta. Vapaan muokattavuuden ansiosta CIM mukautuu täydellisesti asiakaspalvelun tarpeisiin. Kotimaisen sovelluskehitystiimin kanssa käyttöönotto on mutkatonta.

 

”Eri leikkaustyypeistä kiinnostuneet asiakkaat voidaan palvella räätälöidysti ja yksilöidysti”
Tiia Ilmaniemi, kehitysjohtaja, Medilaser Oy

Ota yhteyttä

Haluatko palvella paremmin ja kasvattaa myyntiäsi?

Jätä yhteydenottopyyntö

Ari Matula

Ari Matula

Sales Director

Tel.+358 20 761 9612

ari.matula@provad.fi