Interactive Messaging System (IMS)

Vuorovaikutteista asiakasviestintää kaikissa kanavissa.

Yritysten asiakasviestintä on liian usein yksisuuntaista ja huonosti kohdennettua. Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat satunnaisia ja niiden tuloksia ei hyödynnetä. Näistä syistä kehitimme IMSin.

Provad IMS on kohdennettujen ja monikanavaisten kampanjoiden lähettämiseen kehitetty sovellus. IMSillä voit luoda jatkuvia asiakasviestinnän prosesseja, automatisoida monikanavaista markkinointia sekä asiakastyytyväisyyskyselyitä. Toisaalta voit lähettää myös ad hoc -tekstiviestikampanjoita helposti ja nopeasti.

 • Asiakas osoittaa
  kiinnostusta

  Lähetät asiakkaalle lisätietoa sähköpostilla

 • Asiakas aktivoituu

  Tarjoat tekstiviestillä palvelua,
  josta asiakas on kiinnostunut

 • Asiakas saa tekstiviestin

  Asiakas vastaa olevansa kiinnostunut

 • Liidi vahvistetaan

  Myyjälle ohjataan automaattinen
  ulossoittotyö

 • Myyjä ottaa
  asiakkaaseen yhteyttä

Miksi IMS?

Markkinoiden helppokäyttöisin työkalu tekstiviestikampanjoiden lähettämiseen. IMSillä voit lähettää vuorovaikutteisia tekstiviestikampanjoita helposti, nopeasti ja täysin itsenäisesti.

Myyt enemmän oikea-aikaisella asiakasviestinnällä. Voit automatisoida markkinointiasi asiakkaan toiminnan perusteella: esimerkiksi lähettämällä automatisoidun muistutusviestin asiakkaalle, joka ei ole vielä käyttänyt hänelle lähetettyä tarjousta.

Mittaa asiakaskokemusta systemaattisesti. Voit kehittää asiakaskokemuksen mittaamista systemaattisemmaksi mittauksia automatisoimalla. Saat käyttökelpoisinta mittaustietoa, kun kysyt asiakaskokemuksesta mahdollisimman pian mitattavan tapahtuman jälkeen.

 

Tehokasta asiakasviestintää

Tekstiviestikampanjoita helposti ja nopeasti. IMSillä voit luoda tekstiviestikampanjoita nopeallakin aikataululla. Lähetykset voivat olla tarkasti rajattuja tai hyvinkin laajoja. Helppokäyttöisellä työkalulla hallitset kampanjoitasi täysin itsenäisesti, etkä ole riippuvainen esimerkiksi palveluntarjoajastasi. Voit lisätä kohderyhmät esimerkiksi valmiilta Excel-listoiltasi tai CRM:stäsi.

Oikea-aikaista markkinointia. IMSin kampanjat voidaan toteuttaa automatisoituina, jolloin IMS huolehtii asiakkaiden kontaktoinnista taustalla. IMS voi lähettää tekstiviestin esimerkiksi silloin, kun asiakas ei ole vielä käyttänyt hänelle umpeutuvaa tarjousta tai kun asiakas klikkaa tiettyä linkkiä lähettämässäsi sähköpostissa. Hyvin kohdennetulla ja oikea-aikaisella asikasviestinnällä myyt enemmän.

Vuorovaikutteista asiakasviestintää kanavasta riippumatta. IMSin avulla voit rakentaa monikanavaisia asiakasdialogeja, jotka aktivoituvat ennalta määritellyn toiminnan perusteella. Tarvittaessa kanavaa voidaan vaihtaa: asiakkaalle voidaan esimerkiksi soittaa, kun hän vastaa tietyllä tavalla tekstiviestiin. Palvet paremmin ja myyt enemmän.

 

Mittaa ja kehitä asiakaskokemusta

Automaattisia asiakastyytyväisyyskyselyitä. IMSin avulla voit kehittää asiakastyytyväisyyden ja asiakaskokemuksen mittaamista. IMSin avulla asiakastyytyväisyyskyselyitä voidaan asettaa aktivoitumaan asiakkaan toiminnan perusteella tai tietyin väliajoin. Mittaus voidaan toteuttaa esimerkiksi välittömästi ostotapahtuman jälkeen. Näin saat jatkuvasti käyttökelpoista tietoa, jota voit hyödyntää toiminnan kehittämisessä.

Reagoi negatiivisiin palautteisiin. Voit hyödyntää monikanavaisuutta esimerkiksi reagoimalla asiakkaiden jättämiin palautteisiin. Asiakaspalvelijalle voidaan esimerkiksi ohjata automaattinen ulossoittotehtävä, jos asiakas jättää negatiivisen palautteen. Näin asiakkaalta voidaan kysyä tarkemmin negatiivisen palautteen syistä. Parannat asiakastyytyväisyyttä, vähennät poistumaa ja kehität toimintaasi.

Hyödynnä kyselyiden tuloksia asiakaskokemuksen kehittämisessä. IMSillä toteutettuja monikanavaisia asiakaskokemusmittauksia, joiden tuloksia voidaan eritellä esimerkiksi eri kanavien, osastojen, tiimien tai työntekijöiden välillä. Kyselyiden tulokset voidaan yhdistää asiakastietoihin ja tallentaa yhteen paikkaan, josta ne on helposti hyödynnettävissä.

 

”(Provad IMSillä) asiakas saa helpommin kontaktia meihin päin ja heitä muistutellaan ajanvarauksista ja niihin liittyvistä asioista”
Riikka Kontinen, talouspäällikkö, Medilaser Oy

Ota yhteyttä

Haluatko kehittää palvelusi laatua?

Jätä yhteydenottopyyntö

Ari Matula

Ari Matula

Sales Director

Tel.+358 20 761 9612

ari.matula@provad.fi