Referenser

Bättre kundservice med teknologiskalösningar

 

 

Det svenska företaget K2C som jobbar med Contact Centers har valt att
köpa Intelligent Contact Center (ICC) från finska Provad.


K2C driver tre kontor, två i Helsingborg och ett i Göteborg. Anledningen till att företaget har
valt att ha de här placeringarna, är dels på grund av rekryteringsskäl men också av
säkerhesskäl. Om det ena kontoret går ner så tar det andra över.


– Vår kundtjänst består av två delar. Den ena delen är tekniken som måste fungera, den
andra delen är den mänskliga kontakten, där effektivitet och kvalitet möts. Vår service är
tudelad: tekniken och människan kombinerad ger en bra kundupplevelse, berättar ägaren
Anette Lahti.

Företagets största kunder finns inom webhandeln, den finansiella branschen och
resebranschen. Företaget befinner sig i ett expansivt skede, det har fått många nya
kunder och ett stort antal nya medarbetare har rekryterats.


Upptäcktsresa till Finland

Ägaren Anette Lahti fick höra om ICC från Avayas Sverigechef och åkte till Finland för att
titta på systemet.

– Vi åkte över till Finland och insåg att vi har mycket gemensamt med Provad och att vi har
samma tänk kring tekniken och hur man ska jobba. Sedan dess har vi jobbat tillsammans,
säger Lahti.

Provads tjänster hjälper företagen att bli mer effektiva och hjälper dem även med att
erbjuda kunderna en helhetslösning. ICC hjälper till med att ena alla samlade krafter till att
ge kunden bästa möjliga service. All information, alla fakta om kunden hamnar i ICC:s
paraplysystem.

– Provad har levererat det vi förväntar oss av dem. Dessutom har de en hög tillgänglighet
och framför allt är de lösningsfokuserade, konstaterar Lahti.

 

PROVADS KUNDBETJÄNINGSSYSTEM

 

P1790746

contact center, referenser

Intelligent Contact Center

Ett pålitligt kundbetjäningssystem stödjer kundtjänstens arbete genuint. Det säkerställer att kundtjänsten lätt och snabbt kan nås via alla kanaler.

Läs mer