Referenser

Provad - Kundtjänstens nya tid

Bra kundsupport bygger på en kombination av känsla och teknologi. Kundsupport handlar om möten mellan människor. Möten, där känslor alltid finns närvarande. När rutinerna sköts av tekniken, som följer kunden genom olika kanaler, kan supportpersonalen - människan – koncentrera sig på kunden som person, på dennes känslor och önskemål. 

Vi hjälper företag och deras anställda att erbjuda kundsupport med ett människovärde. Till supportpersonalens hjälp skapar vi verktyg som baseras på robotik och maskininlärning.

Verktyg, som frigör tid och möjliggör personlig service i alla möten oavsett tid, plats och kommunikationskanal.

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

Provad, kundbetjäningssystem, robotik och maskininlärning

Intelligent Contact Center

Ett pålitligt kundbetjäningssystem stödjer kundtjänstens arbete genuint. Det säkerställer att kundtjänsten lätt och snabbt kan nås via alla kanaler.

Läs mer